Netflix & Chillagtúra

Házirend

Közösségi elvek

Tartsd tiszteletben a Csapat egységét!
Egyedül sose igyál, mindig kínálj meg másokat!
A rendezőket sose itasd… vízzel!
Csapatoddal a PrePartyn igyál meg minél több akciós limitált szeszt!
A póló, zászló, csapatnév stb. nem hordozhat magában semmiféle (aktuál)politikai vonatkozást!
Ügyeljetek más kirándulók nyugalmára!
Tartózkodjatok a politikai és erkölcstelen megnyilvánulásoktól!
A koli és az egyetem hírnevét öregbítendő módon viselkedjetek!

Környezetvédelmi elvek

Ne szemetelj, szedd össze amit találsz!
A felgyűlt hulladékot az állomásokon elhelyezett szemétgyűjtőkbe helyezzétek!
Ne rongáld meg a környezetet!
Ne gyújtsatok tüzet, ne dobáljatok el csikkeket!
Az erdőben kárt tenni, erdészeti tevékenységek eredményeit (pl. farakások), természetvédelmi létesítményeit (pl. állatetető), az erdő területén található műépítményeket (pl. kilátó) megrongálni szigorúan tilos!

Ön- és közbiztonsági elvek

Ha baj van azonnal értesítsd a rendezőket, ezt a következő állomáson teheted meg!
Kérjük fokozottan ügyeljetek a magatok és társaitok, valamint a rendezők testi épségére a túra során!
Soha ne lépj le a sárga köves útról!
A túra útvonala autóutat is keresztez, kérjük a közlekedés közben legyetek óvatosak, tartsátok be a KRESZ szabályait!
A túra teljesítésére nem képes társaitok egészsége megőrzésének érdekében SENKIT NE HAGYJATOK HÁTRA!